top of page

ABLOC -kauppakeskuksen
opastesuunnittelu

Tiimi

Asiakas: ACRE

Rakennussuunnittelu: 

Verstasarkkitehdit

Visuaalinen identiteetti: 

BOND suunnittelutoimisto

Vuosi

2023

Roolimme

  • Tarvemäärittely

  • Opastesuunnittelu

  • Graafinen suunnittelu

  • Kartta

  • Piktogrammit

Projektista

Syksyllä 2018 Aalto-yliopiston metroaseman yhteyteen avattu kauppakeskus ABLOC on avoinna opiskelijoiden lisäksi myös muulle yleisölle.

 

Kauppakeskus on integroitu metroasemaan ja toimii siten myös Otaniemen matkapalvelukeskuksena. Rakennuksessa on laaja palveluvalikoima, kuten kunto- ja tanssisali, ravintoloita, kahviloita sekä kauppoja.

 

Polku Consulting tarvekartoitti ja suunnitteli kauppakeskusrakennuksen opasteet, jotka ohjaavat sisätiloissa ja rakennusosissa liikkumisessa ja ohjaavat erityisesti toisen kerroksen opiskelijoille tarkoitettuihin liikuntapalveluihin.

Tärkeä osa työtä oli kauppakeskuksen kerroskarttojen piirtäminen, joita hyödynnetään mm. kauppakeskuksen pääopasteissa.   

bottom of page